Filosofia del llenguatge i de la ment I

Basic Information

Course 2015/2016
Lecturer
Marta Campdelacreu Arqués
Semester
1st.
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Module
Background courses
Code
571060
Credits
6
Language
Español

Dates

Schedule
Mon. 19-21h & Tue. 20-21h
Location
Room 410, Fac. Filosofia, UB

Description

Transversals comunes de la UB

 

  • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

Transversals de la titulació

 

  • Capacitat de raonament.
  • Capacitat de contribuir positivament en el debat de problemes i projectes.

Específiques de la titulació

 

  • Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la lògica, la metafísica, l'epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment (disciplines enteses en un sentit ampli).
  • Capacitat de presentar temes i qüestions filosòfiques amb claredat, oralment i per escrit.
  • Capacitat d'usar i de comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.

 

  

Referits a coneixements

 

Entendre les diferents qüestions.

Identificar les relacions entre els diferents conceptes involucrats en una determinada qüestió.

Identificar les relacions entre els diferents conceptes involucrats en les diferents qüestions.

Entendre les diferents propostes per a cadascuna de les diferents qüestions.

Identificar les relacions entre els diferents conceptes involucrats en una determinada proposta per a una determinada qüestió.

Identificar les relacions entre els diferents conceptes involucrats en les diferents propostes per a una determinada qüestió.

Identificar les relacions entre els diferents conceptes involucrats en les diferents propostes per a les qüestions.

Comprendre els textos filosòfics relacionats amb l’assignatura.

 

Referits a habilitats, destreses

 

Analitzar les diferents qüestions i les relacions que mantenen entre elles.

Analitzar les diferents propostes per a les qüestions i les relacions que mantenen entre elles.

Formular crítiques a les diferents propostes per a les qüestions.

Elaborar textos filosòfics propis.

Elaborar discursos filosòfics propis.

 

Referits a actituds, valors i normes

 

Plantejar-se el valor filosòfic de les diferents qüestions.

Plantejar-se el valor filosòfic de les diferents propostes per a cadascuna de les diferents qüestions.

Esforçar-se per elaborar crítiques filosòficament originals i rigoroses a les diferents propostes per a les qüestions.

Esforçar-se per construir discursos filosòfics originals i rigorosos.

Esforçar-se per elaborar textos filosòfics originals i rigorosos.

Methodology

L’assignatura es desenvolupa de la manera següent:

 
1. El professor explica a classe el tema que correspongui.
2. El professor comenta la bibliografia d’aprofundiment del tema.
3. Es dedica el temps adequat a la discussió del tema exposat.
4. Per a cada un dels temes (o de certs temes de manera conjunta) el professor proposa un treball.
5. L’estudiant decideix si aquesta proposta forma part dels dos treballs que ha de fer amb el suport del professor i que li serveixen com a mètode d’avaluació de l’assignatura.

Evaluation

L’assignatura s’avalua a partir de la presentació de dos treballs a escollir entre les diferents propostes que el professor va fent al llarg del curs.

 

Avaluació única

L’assignatura s’avalua a partir d’un examen sobre el contingut que s’ha tractat a classe.

Bibliography

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL

 

- Baker, L. R. (2000): Persons and Bodies. Cambridge: Cambridge University Press.

 

-Baker, L. R. (2007): The Metaphysics of Everyday Life. Cambridge University Press.

 

-Hawley, K. (2001): How Things Persist. Oxford University Press.

 

-Koslicki, K. (2008): The Structure of Objects. Oxford University Press.

 

-Lewis, D. (1986): On the Plurality of Worlds. Oxford: Blackwell.

 

-Sattig, T. (2015): The Double Lives of Objects. Oxford University Press.

 

-Sider, T. (2001): Four-Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time. Oxford Clarendon Press.

 

-Sider, T.(ed.) (2008): Contemporary Debates in Metaphysics. Blackwell.

 

-Sider, T. (2011): Writing the Book of the World. Oxford University Press.

 

-Wiggins, D. (2001): Sameness and Substance Renewed. Cambridge University Press

 

Pàgina web:

 

http://plato.stanford.edu